هزینه های ثبت نام

هزينه هاي ثبت نام جهت شركت در كنفرانس بر اساس جدول زير مي باشد.

هزينه های کلی شامل (بررسي نهايي، ويرايش و ثبت مقاله، چاپ گواهي، هديه كنفرانس و ارسال پستي با پست پيشتاز و پذيرايي) مي باشد.

برای استفاده از تخفیف دانشجویی، باید مدارک دانشجو بودن نویسنده به دبیرخانه ارسال گردد.

مدارک دانشجویی ( تصویر کارت دانشجویی و یا تصویر انتخاب واحد سال جاری) خواهد بود.

http://ncsep.ir/wp-content/uploads/2021/11/hazineha.jpg

هزینه ثبت نام اولیه، ارسال ، بررسی اوليه و اعلام نتیجه داوری مقالات رایگان می باشد.

ارسال اسکن گواهی پذیرش بعد از اعلام پذیرش مقاله، و واریز هزینه ثبت مقاله، از طریق ایمیل می باشد.

به ازاي هر مقاله/ مقالات پذيرفته شده نويسنده اصلي، فقط يك نفر از نويسندگان آن مقاله/ مقالات مي بايست در كنفرانس ثبت نام نمايد. در صورتي كه بيش از يك نفر از نويسندگان مقاله/مقالات قصد شركت (حضوری) در كنفرانس را داشته باشند ، به ازاي هر نفر اضافي مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان بايد پرداخت گردد.

به ازاي هر مقاله يك گواهي به نام تمامي نويسندگان صادر مي گردد.

 هزینه دریافت گواهینامه اضافی ۵۰,۰۰۰ تومان می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس