لینک مجموعه مقالات سیزدهمین دوره

مجموعه مقالات سیزدهمین دوره کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.

https://ln5.sync.com/dl/9fe6acb80/cir6ycfq-x5ypubjj-3xidf8qi-8svvsci8

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس