دسته‌بندی: درباره کنفرانس

اهداف کنفرانس

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت فرهنگ و

ادامه مطلب »